Gå til startsiden her

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er et vigtigt dokument for begge parter i en hushandel.


Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide?

Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det.
Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du:

  • får lavet en tilstandsrapport,
  • får lavet et el-rapport
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. har været gældende siden 1. januar 1996. Tilstandsrapporten er frivillig, men med et tilbudpå ejerskifteforsikring kan sælger blive fritaget for sit 10-årige erstatningsansvar efter salget.


Vi gennemgår ejendommen og alle dets bygninger meget grundigt og beskriver skader, tegn på skader og forhold som kan give risiko for skader. Gennemgangen foregår uden destruktive indgreb. Der lægges meget stor vægt på grundighed, uvildighed og faglig kvalitet i tilstandsrapporterne, så både sælger og køber for den bedste information om ejendommen inden der handles.

Det faglige niveau sikres gennem efteruddannelse og obligatoriske kurser.


Huseftersynsordningen omfatter alle boliger dvs. enfamiliehus, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter, ejerlejligheder, landbrugsejendommen uden landsbrugspligt samt ejendomme med erhverv og bolig og erhverv, hvor erhvervsarealet udgør max. 50% af det samlede areal. Landbrugsejendomme kan dog efterses, hvid købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves.

Ved ejerlejligheder skal der udfærdiges 2 tilstandsrapporter – én på selve lejligheden og én på fællesdelen (den øvrige del af ejendommen eksklusiv ejerlejligheden).


Skaderne i en tilstandsrapport gives ud fra en karakterskala, der afspejler, hvor alvorlig en skade er. Skalaen er på 6 karakterer som følgende:

  • IB: Ingen bemærkning. Der er ikke registreret noget på bygningsdelen.
  • K0: Kosmetiske forhold. Betyder ikke noget for bygningsdelens funktion.
  • K1: Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningsfunktion. Vurderes ikke at ville udvikle sig med tiden.
  • K2: Skader som vil medføre svigt i bygningsdelens funktion indenfor en overskuelig tid. Vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
  • K3: Skader som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter indenfor en overskuelig tid. Der er risiko for, at svigt vil medføre skader på andre bygningsdele.
  • UN: Forhold, hvor konsekvensen ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Der kan være tale om en alvorlig skade – art, omfang og konsekvenser bør altid afklares.

Tilstandsrapporten må højest være 6 måneder gammel, herefter skal der foretages en genbesigtigelse.

 

Vi har samarbejde med lokale aut. el-installatører, der er godkendt til udfærdigelse af el-rapporter - ring eller hør nærmere for pris.

 

Vi kan indhente tilbud på villa- og ejerskifteforsikring.


Hvad koster en tilstandsrapport?

Pris for gennemførelse af huseftersyn og udarbejdelse af tilstandsrapport:

 

TAKSTBLAD FOR UDFÆRDIGELSE AF TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE

Samlet bebygget areal

Honorar excl. moms

Administrat.
tillæg
incl. moms

I alt incl. moms

TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsrapport 0 – 100 m2

3.517,60

403,00

 

4.800,00

Tilstandsrapport 101 – 200 m2

4.317,60

403,00

 

5.800,00

Tilstandsrapport 201 – 299 m2

5.277,60

403,00

 

7.000,00

Ejerlejlighed - Husk 2 stk.!

3.517,60

403,00

 

4.800,00

ENERGIMÆRKE
Samlet etage areal Honorar excl. moms Administrat.
tillæg
incl. moms
I alt incl. moms

Energimærke

0-100 m2

3.256,00

130,00

    

4.200,00 *

Energimærkning 101-200 m2

3.736,00

130,00

    

4.800,00 *

Energimærkning 201-299 m2

4.696,00

130,00

   

6.000,00 *

Ejerlejlighed-Individuel mærke

Ring venligst

                 
TAKSTBLAD FOR UDFÆRDIGELSE AF TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE
Samlet areal Tilstands-rapport incl. moms Energimærke incl. moms Rabat ved sambestilt. I alt incl. moms v. sambestilt
0 – 100 m2

4.800,00

4.200,00

-600,00

8.400,00

101 – 200 m2

5.800,00

4.800,00

-800,00

9.800,00

201 – 299 m2

7.000,00

6.000,00

-1000,00

12.000,00

Ejerlejlighed 

4.800,00

    

       

4.800,00Sunekær 1
5471 Søndersø


Tlf: 64 80 11 08
Email
:
info@raevdal.dk