ENERGIMÆRKNING

Rævdal ApS´s kvalitetsledelsessysten er certificeret iht. DS/EN ISO 9001 til udførelse af energimærkning af enfamiliehuse og flerfamilehuse mv. Certificeringen er udført af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S.

Energimærkningen af en ejendom er obligatorisk i forbindelse med en hushandel. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Hvis boligen af en eller anden grund ikke er blevet energimærket inden handlen, kan køber inden for en rimelig frist - dvs. normalt mellem 6 og 12 måneder efter handlen er indgået - kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.


Energimærket er gyldigt i 7-10 år. 

Der er bygninger, der er undtaget for krav om energimærkning, disse er:

  • Fritliggende bygninger under 60 m2 dvs også sommerhuse
  • Huse der købes med henblik på nedrivning
  • Fredede bygninger


Energimærkningen har det formål, at fortælle om bygningens energimæssige tilstand, beregne et forventet årsforbrug af varme udfra en standard vinter samt beregne om det kan betale sig energimæssigt at lave forbedringen på ejendommen.


Energimærkningens skala går fra A2020, A2015, A2010 og B til G og viser, hvor meget energi en bygning bruger til opvarmning sammenlignet med andre bygninger. Bygninger opført efter dagens gældende energikrav giver er "A2015".


Vi gennemgår ejendommen grundigt, foretager de nødvendige opmålinger og beregner herefter husets forventede energiforbrug efter energistyrelsens regler og anvisninger. Energimærker opdeles i underpunkter med forbedringer der kan betale sig samt anbefalinger i forbindelse med en renovering.

Det faglige niveau sikres gennem efteruddannelse og obligatoriske kurser.


Du kan læse mere om Energimærkning på: ww.ens.dk.KONTAKT OS

Kontakt os og få et stærkt tilbud

Hvis du ønsker god rådgivning og ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten i dit næste byggeprojekt, så kontakt os i dag.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt